Dự án tiêu biểu

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu

Tổng vốn đầu tư
78 triệu USD
Địa điểm
Ninh Phước, Ninh Thuận
Quy mô
69 Ha
Công suất
65 MWp
  • Loại hình dự án: Dự án điện mặt trời mặt đất
  • Tiến độ: Đã phát điện
  • Giá FIT (US cent/kWh): 9,35 cent/kWh
  • Giai đoạn triển khai: T1/2019-T6/2019