Dự án tiêu biểu

Nhà máy điện mặt trời ở Đông Nam Bộ

Tổng vốn đầu tư
163 triệu USD
Địa điểm
Đông Nam Bộ
Quy mô
240 Ha
Công suất
200 MWp
  • Loại hình dự án: Dự án điện mặt trời mặt đất
  • Tiến độ: Đã phát điện
  • Giá FIT (US cent/kWh): 7,09 cent/kWh
  • Giai đoạn triển khai: T6/2020-T12/2020