Phát triển bền vững

Trách nhiệm cộng đồng

TNPOWER luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng để giải quyết các vấn đề của xã hội như giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo có tương lai tươi sáng hơn,…

Trách nhiệm môi trường

Trách nhiệm với môi trường là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân trên hành tinh này. TNPOWER không chỉ thực hiện các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, giảm lượng phát thải CO2 mà còn mong muốn truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường đến với người dân và cộng đồng với nhiều sáng kiến thiết thực.

Quản trị & nguồn lực

TNPOWER luôn chủ trong công tác quản trị và nguồn lực nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm các quy trình bài bản về quản lý rủi ro hoạt động và chính sách nhân văn dành cho nguồn nhân lực