Tin doanh nghiệp

TNG HOLDINGS VIETNAM ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM

 

TNG HOLDINGS VIETNAM ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM”

GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA KINH DOANH GỌI TÊN TNG HOLDINGS VIETNAM

Ngày 3/12/2022, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) chính thức công bố TNG Holdings Vietnam là một trong số các “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Sau 5 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, tinh thần và ý nghĩa của cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tham gia cuộc vận động và đăng ký “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” tăng nhanh. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm với xã hội. 

Theo VNABC, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam ngoài việc luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật còn phải bảo đảm các tiêu chí cụ thể trong bộ tiêu chí kinh doanh Việt Nam, gồm các tiêu chí về lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Thượng tôn pháp luật; Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội.

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, TNG Holdings Vietnam đã xây dựng được văn hóa doanh nghiệp nhất quán từ sứ mệnh – tầm nhìn – giá trị cốt lõi đến chuẩn hành vi. Đây cũng là kim chỉ nam giúp lãnh đạo và người lao động luôn tìm được tiếng nói chung trong mọi hoạt động.

i-dien-tng-nhan-bang-khen-tu-btc

Đại diện TNG Holdings Vietnam nhận bằng khen từ ban tổ chức.

Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Khối Truyền thông và Marketing TNG Holdings Vietnam cho biết: “TNG Holdings Vietnam có chiều dày văn hóa doanh nghiệp 26 năm. Từ cách đây 5 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, chúng tôi bắt đầu thể chế hóa văn hóa, đầu tư nhiều hơn và biến nó thành công cụ quản trị doanh nghiệp. Trong giai đoạn khó khăn vì Covid-19, văn hóa doanh nghiệp đã thể hiện tầm quan trọng, giúp chúng tôi kết nối với nhau, kết nối các bộ phận và kết nối với cộng đồng cùng nhau đi qua khó khăn. Tôi tin rằng với sự quan tâm thích đáng của Đảng và Nhà nước, TNG Holdings Vietnam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ biến văn hoá doanh nghiệp thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi, đưa đất nước sánh vai trường quốc tế”. 

Tại TNG Holdings Vietnam, mỗi năm sẽ có một chủ đề văn hóa riêng, là sợi chỉ đỏ gắn kết toàn bộ cán bộ nhân viên hướng tới mục tiêu chung. Chẳng hạn như trong năm 2022, chủ đề văn hóa năm là Agile (Thích ứng linh hoạt). TNG Holdings Vietnam đã có một chuỗi hoạt động văn hóa hấp dẫn từ hội thảo “Tư duy Agile”, Mini games “Agile Now!” đến Ngày hội truyền thống TNGMei 2022  cùng các hoạt động bên lề. Agile cũng trở thành chủ đề Teambuildings 2022 của các đội nhóm để gắn kết đồng nghiệp. Bên cạnh đó, truyền thông đa kênh của Tập đoàn cũng góp sức để văn hóa doanh nghiệp thấm nhuần vào mỗi thành viên. Nhờ đó, văn hóa đã trở thành một đặc trưng riêng của người TNG, tạo ra sức mạnh nội sinh cho doanh nghiệp.

Là chất keo gắn kết người lao động, mức độ trưởng thành về văn hóa của TNG Holdings Vietnam liên tục được cải thiện. Kết quả khảo sát từ đơn vị tư vấn độc lập cho thấy mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp của TNG Holdings Vietnam năm 2022 đạt 61,17 điểm (tương đương cấp độ 5 – cấp độ “Thấm nhuần”) và tiến gần đến mức độ trưởng thành cao nhất (cấp độ 6, từ 70 điểm trở lên) theo công cụ đo Denison. So với năm 2021, độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn tăng 8.7 điểm (đồng nghĩa tăng lên 1 cấp độ).

Tốc độ trưởng thành văn hóa của TNG Holdings Vietnam là rất cao so với thị trường. TNG Holdings Vietnam mạnh về văn hóa tham chính và sứ mệnh. Điều này thể hiện rõ sự năng động của một Tập đoàn đa ngành trong việc trao quyền, thực hiện sứ mệnh vì cuộc sống thuận ích hơn mà TNG Holdings khởi xướng”, ông Lê Quang Vũ, đại diện BlueC - đơn vị khảo sát độc lập về độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp cho nhiều tổ chức tại Việt Nam cho biết.

cac-hoat-dong-van-hoa-noi-bo

Các hoạt động văn hóa nội bộ tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên hiểu và yêu hơn môi trường làm việc.

Chỉ tính trong năm 2022, TNG Holdings Vietnam đã thực hiện 43 hoạt động liên quan đến văn hóa doanh nghiệp ở các mức độ khác nhau. Các sự kiện làm nên bản sắc riêng đồng thời là chất keo gắn kết cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, Tập đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động nội bộ khác như đào tạo, teambuildings, CSR… Điều này thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp trong chiến lược đầu tư vào con người, đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tất cả đã góp phần tạo nên một “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh” và là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” do Tạp chí HR Châu Á trao tặng.

Có thể nói, văn hóa đã dần trở thành yếu tố gắn kết người lao động và là yếu tố hỗ trợ cho TNG Holdings Vietnam nói riêng và các tổ chức nói chung trong việc quản trị bộ máy, hướng đến sự phát triển bền vững và ổn định.