Sơ đồ tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TNPOWER
Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – 25 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong các Doanh nghiệp đầu tư và Định chế Tài chính lớn

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Mạnh Hùng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Thành viên sáng lập TNPower

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
Nguyễn Mạnh Hùng
Tạ Ngọc Đa

Từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng lớn của Việt Nam; phát triển thành công nhiều dự án bất động sản, năng lượng tái tạo khu vực phía Nam

Thành viên hội đồng quản trị
Tạ Ngọc Đa
Phan Anh Sơn

Chuyên gia cao cấp về xây dựng và bất động sản; kinh nghiệm trong quản lý, điều hành triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại Việt Nam

Thành viên hội đồng quản trị
Phan Anh Sơn