Tin doanh nghiệp

TNPower khảo sát, đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt hồ

Chiều 4-9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn TNG về nội dung đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt hồ.

TNG Holdings Vietnam là một trong những tập đoàn đa ngành, chuyên kinh doanh các lĩnh vực: Khu công nghiệp, chuỗi khu đô thị, chuỗi khách sạn, dịch vụ bán lẻ, xây dựng, tài chính ngân hàng, công nghiệp năng lượng... Qua nghiên cứu tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh, tập đoàn mong liên doanh đầu tư giữa Công ty cổ phần Năng lượng TNPower và Công ty cổ phần Bất động sản Hano - VID là thành viên trong nhóm của tập đoàn khảo sát, đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt nước hồ Phước Hòa, huyện Chơn Thành với quy mô khảo sát 140 ha. Công suất dự kiến khoảng 160MWp, cấp điện áp đấu nối vào điện lưới quốc gia dự kiến 220kV, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.972 tỷ đồng, sản lượng điện năng khoảng 245 triệu kWh/năm.

Tập đoàn cũng mong được khảo sát dự án điện mặt trời nổi trên mặt nước hồ Suối Giai, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú với diện tích 52 ha, công suất 49MWp, tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, sản lượng điện năng khoảng 76 triệu kWh/năm. Cả 2 nhà máy khi hoạt động sẽ nộp ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng/năm. Tập đoàn mong tỉnh chấp thuận chủ trương để nghiên cứu, khảo sát, bổ sung quy hoạch dự án vào quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng thống nhất để tập đoàn khảo sát cụ thể trên 2 diện tích mặt hồ Phước Hòa và Suối Giai. Trong quá trình khảo sát, tập đoàn cần tính toán các bước về đánh giá tác động môi trường, không làm ảnh hưởng đến các dự án khác đang đầu tư hoặc đã được duyệt quy hoạch.